Programul de studii postuniversitare
“Managementul Informațiilor”

Ne bucurăm să te întâlnim!
Te afli pe pagina primului program de studii postuniversitare de educație permanentă acreditat din domeniul de studii universitare “Management” și finalizat cu diplomă sub tutela Ministerului Educației din România care abordează competenţele de gestionare a informațiilor într-o manieră integrată şi preponderent aplicativă!

Vei învăța să utilizezi conceptele, metodele, tehnicile şi instrumentele de management al informațiilor:

 • securitatea infomațiilor în organizații;
 • abordări privind securitatea afacerii în zona publică și/sau guvernamentală și în zona privată;
 • legislația în domeniul informațiilor clasificate naționale, NATO și UE;
 • managementul informațiilor clasificate;
 • domeniile securităţii informaţiilor clasificate;
 • securitatea informaţiilor vehiculate în format electronic (INFOSEC);
 • strategia în domeniul securității informațiilor;
 • organizarea securității informațiilor;
 • managementul riscurilor;
 • cultura de securitate;
 • securitatea cibernetică;
 • perspective ale managementului informațiilor, aliniament de timp: 2030/2050;
 • educaţia de securitate.

Vei dobândi abilitățile necesare pentru a utiliza, analiza și interpreta date și informații relevante pentru implementarea eficientă a instrumentelor de managementului securității informațiilor în cadrul unei organizații. Vei învăța să rezolvi sarcini complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente specifice). Vei dobândi capacitatea de a aborda de o manieră profesionistă, diferenţiată, elementele manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile.

Pe scurt, despre programul Managementul Informațiilor

Ocupație vizată

 • administrator societate comercială  – cod COR 242111

Certificat de absolvire

 • recunoaștere națională, sub tutela Ministerului Educației
 • 4 credite ECTS

Perioada de desfășurare

 • 20.06. – 23.07.2024

Durata

 • 5 săptămâni de învățare, finalizate cu examen de absolvire
 • curs (concepte și metodologii ale managementului informațiilor) în sistem online asincron, prin activități de autoinstruire în sistem e-learning, în vederea atingerii obiectivelor de învățare de către fiecare cursant în ritmul propriu, în funcție de timpul și energia de care dispune, de o manieră flexibilă și independentă
 • 9 ore pe săptămână în sistem online sincron pentru activități aplicative (joia și vinerea, între orele 18:00 și 20:50 și sâmbăta în intervalul orar 09:00 – 11:50)

Livrare

 • hibrid
 • prima și ultima sesiune de învățare se vor organiza în sistem față-în-față, la sală, în campusul URA
 • cursuri și seminarii online, în sistem sincron și asincron, cu resurse de învățare specifice (inclusiv suplimentare) diversificate, atractive și interactive, particularizate nevoilor fiecărui cursant, instrumente de evaluare și autoevaluare a învățării
 • monitorizarea parcurgerii de către cursanți a resurselor de învăţare
 • comunicarea permanentă între cursanţi, coordonatori de disciplină şi de program (comunicaţii sincrone şi asincrone) în vederea satisfacerii nevoilor de învățare

Taxa de școlarizare

 • 1.850 lei
 • include și taxa de înscriere, taxa de înmatriculare și taxa de examinare finală
 • se poate achita în 2 rate

Condiții de acces

 • absolvent de studii superioare cu diplomă de licență

Număr de locuri în grupă

 • maximum 25 cursanți

Perioada de înscrieri (înmatriculare)

 • 14.05. – 18.06.2024
 • rezervarea locului în grupă se face după plata taxei de școlarizare (integral sau rata I), în ordinea primirii dosarelor de înscriere

Multe probleme, pierderi materiale, chiar pierderi de vieţi omeneşti se produc din cauza precarităţii securităţii informaţiei, de aceea abordarea profesionistă, diferenţiată, a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, asigură valențele necesare pentru a ieși din cotidian, a ”rupe barierele” profesionale spre performanțe nebănuite de care suntem capabili, făcând orice demers cu curaj și în deplină securitate.

Managementul Informațiilor înseamnă, într-un viitor imprevizibil, un instrument cu care luăm decizii cu mare încredere în noi, comunicăm fără teama de a greși, chiar în domenii sensibile cum sunt cele ale informațiilor clasificate și de securitate, înțelegem de unde vin provocările și le aplicăm oportun, avem inspirație care se regăsește în mesajele transmise pretutindeni.

Pe scurt, este nevoie de competențe de managementul informațiilor pentru:

 • a aplica adecvat conceptele de bază ale securității informației
 • a poziționa măsurile de securitate în relație cu contextul actual de amenințări și atacuri la adresa informației
 • a defini elementele strategiei în domeniul securității informațiilor
 • a folosi instrumentele, metodele, tehnicile și sistemele managementului informațiilor
 • a gestiona cerințele de organizare și de resurse umane pentru securitatea informațiilor
 • a aplica măsurile de asigurare a securității informațiilor clasificate în vederea eliminării oricărui risc de compromitere

La finalul programului, cursanții vor dobândi competențe certificate în domeniul managementului informațiilor, diploma fiind emisă sub tutela Ministerului Educației și având recunoaștere națională (se acordă 4 credite conform Sistemului European de Transfer și Acumulare a Creditelor ECTS).

Dacă ești:

 • administrator de societăți comerciale
 • antreprenor
 • manager în educație
 • jurist
 • manager în industrie/agricultură/construcții/transporturi
 • specialist în management
 • specialist în dreptul muncii
 • specialist în managementul informațiilor
 • specialist în resurse umane
 • middle-manager
 • liber profesionist (profesii liberale)
 • manager de proiect
 • specialist în negociere
 • absolvent de studii superioare, cu diploma/adeverință de licență, pasionat de management și dornic să exploreze oportunitățile profesionale din domeniu.

… nu mai sta pe gânduri, alătură-te nouă și vei descoperi în principal prin activități aplicative cum să gestionezi informațiile de o manieră calificată într-un mediu profesional. Fie că ești într-o poziție de lider, manager sau specialist într-un anumit domeniu, acest tip de pregătire poate contribui semnificativ la dezvoltarea ta profesională și la consolidarea capacităților de management în domenii sensibile cum sunt cele ale informațiilor clasificate și de securitate.

Conceput pentru a furniza participanților o înțelegere profundă a informațiilor și posibilităților de gestionare a acestora, programul de studii postuniversitare este flexibil și adaptabil, în funcție de nivelul de cunoștințe și experiență a fiecărui participant. De asemenea, programul este structurat într-un mod practic, pentru a furniza participanților cele mai noi și eficiente tehnici și instrumente de management al informațiilor precum și oportunități pentru a experimenta cu acestea și a le aplica. Programul oferă experiențe de învățare prin jocuri de rol și studii de caz pentru a aplica cunoștințele teoretice în contexte realiste.

Programul de studii postuniversitare vizează dobândirea și dezvoltarea de competențe profesionale prin noi rezultate ale învățării în arii disciplinare relevante din domeniul managementului informațiilor:  securitatea informațiilor în organizații, abordări privind securitatea afacerii în zona publică și/sau guvernamentală și în zona privată, legislația în domeniul informațiilor clasificate naționale, NATO și UE, managementul informațiilor clasificate, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea fizică, industrială, securitatea informaţiilor vehiculate în format  electronic (INFOSEC), strategia în domeniul securității informațiilor, organizarea securității informațiilor, managementul riscurilor și educația de securitate.

Vei învăța sub îndrumarea unei echipe de profesioniști specializați în domeniul managementului informațiilor de securitate, cu o bogată expertiză și experiență în livrare de training: Prof.univ.dr. Neculae Năbârjoiu (0723339981) și Lect.univ.dr. Tiberiu Tănase (0721241136).

 

Neculae NĂBÂRJOIU

FIȘĂ_PERSONALĂ:

 • Valori de bază: adevăr, dreptate, demnitate, încredere și echilibru
 • Principiu guvernator: mesager de pace, comunicare adaptată la situație, un nou început eficient prin management performant
 • Citat preferat: ”Omului îi trebuie doi ani să învețe să vorbească și o viață întreagă când trebuie să tacă”- Confucius
 • Carte de referință: ”Strategii pentru propria securitate, deveniți invulnerabil” – Evy Poumpouras
 • Hobby(uri): jogging, canasta (cu prietenii), drumeții
 • Talente nebănuite: o paralelă între cultura europeană și cea orientală
 • Dorințe ascunse: mediere școlară

 

Profesor universitar, doctor în științe militare are un parcurs profesional de peste 35 de ani în care a fost comandant al unor structuri de nivel tactic (1968-1986), tactic-operativ (1986-1998), şef de secţie, serviciu, direcţie în Statul Major General, avansat general de brigadă și promovat consilier pe probleme de apărare în Departamentul Securităţii Naţionale din Administraţia Prezidenţială (2001-2003) și consilier-şef de serviciu educaţie de securitate la Guvernul României, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (2003-2009).

Pasionat de oameni și interesat de noutate, începând cu anul 2012 și până în prezent activează ca mediator și arbitru, având în palmares peste 220 de dosare soluționate.

 


 

Tiberiu TĂNASE

FIȘĂ_PERSONALĂ:

 • Valori de bază: cunoaștere, informație, putere, adevăr
 • Principiu guvernator: “Nu regreta timpul și banii cheltuiți pentru cunoașterea lumii!” – sfaturile călugărilor tibetani
 • Citat preferat: “Cunoașterea este putere, iar cunoașterea este informație”
 • Carte de referință: “Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor”
 • Hobby(uri): analiza de intelligence, filme de spionaj
 • Talente nebănuite: analiză și mijloace de  contracarare  a riscurilor și  amenințărilor
 • Dorințe ascunse: educația să devina recunoscută drept bază a dezvoltării umane

Doctor în istorie, specialist în managementul securităţii naţionale a valorificat în cariera sa avantajul lucrului cu documentul, sub toate aspectele (documentării, informării şi cercetării). A condus şi realizat studii de cercetare neclasificate publicate, dar şi studii de intelligence şi securitate clasificate necesare unor structuri ale securităţii naţionale.

Dr. Tiberiu Tănase este membru titular al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române, secretar știintific al Diviziei de Istoria Științei din cadrul  CRIFST, redactor sef adjunct al revistei “Studii și Comunicări” din Academia Română, director al publicației de intelligence – “Intelligence Info“ si redactor adjunct al revistelor “Cunoașterea Științifică” și “IT & C”.  Autor al unor cărți de specialitate de intelligence, securitate și geopolitică aplicată, desfășoară o bogată activitate publicistică în aceste domenii, dublată de activitatea de cadru didactic universitar și de formator pentru cursuri de specialitate.

 

Vei fi întâmpinat de echipa de formatori, în prima zi de curs la orele 18:00 la sală, în Campusul URA, la o sesiune de instruire de tip “ice-breaking”.

Cu ocazia acestei întâlniri față-în-față ne dorim să ne cunoaștem, să încurajăm implicarea și participarea activă, să facilităm lucrul în grup, comunicarea și cooperarea. Totodată, dorim să identificăm așteptările cursanților și nivelul cunoștințelor și al deprinderilor anterioare – nivelul de pornire a cursului.

Începând cu a doua zi de curs și până la finalul perioadei de pregătire, timp de 5 săptămâni, vom derula sesiunile de instruire în sistem online sincron prin MS Teams pentru activități aplicative (joia și vinerea, între orele 18:00 și 20:50 și sâmbăta în intervalul orar 09:00 – 11:50). Cursanții vor parcurge conținutul teoretico-metodologic de o manieră independentă (online asincron), prin activități de autoinstruire în sistem e-learning. Ne vom asigura că fiecare cursant va atinge obiectivele de învățare în ritmul propriu, în funcție de timpul și energia de care dispune, de o manieră flexibilă și independentă.

Examenul de absolvire se va susține până la data de 28.04.2024. Data examenului se va confirma împreună cu cursanții. Examenul final se va susține la sală, în Campusul URA, în prezența unei Comisii de examen și va cuprinde o probă de verificare a cunoștințelor teoretice și o probă practică (susținerea unui proiect pe o temă din domeniul managementului informațiilor).

Perioada de înmatriculare:  14.05. – 18.06.2024 

Număr de locuri în grupă: maximum 25

Admiterea se face în baza dosarului. Elementele din dosar trebuie scanate si trimise pe adresa [email protected] cu subiectul „Înscriere curs Managementul Informațiilor”.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere tip – disponibilă aici
 2. Carte de identitate – copie
 3. Certificatul de naștere – copie
 4. Certificatul de căsătorie/actul administrativ de schimbare a numelui – copie
 5. Diploma de licență sau echivalentă / diploma de absolvire – copie
 6. Foaia matricolă/supliment la diploma – copie
 7. Dovada achitării taxei de școlarizare (integral, în sumă de 1.850 lei sau rata I, în sumă de 925 lei)

Înainte de a scana și de a transmite copiile după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie/actul administrativ de schimbare a numelui, diploma de licență și foaia matricolă, te rugăm să scrii pe fiecare pagină “Conform cu originalul” și să semnezi, urmând ca, la o dată ulterioară ce se va comunica în timp util, să prezinți documentele în original în vederea certificării copiilor.

Dacă dorești detalii suplimentare, te rugăm să ne contactezi la telefon 0723339981 (Prof.univ.dr. Neculae Năbârjoiu) și la [email protected].

Taxa de școlarizare este de 1.850 lei și poate fi achitată integral sau în 2 rate, astfel:

 • rata I (925 lei) până la data de 18.06.2024
 • rata II (925 lei) până la data de 15.07.2024

Taxa de școlarizare se achită (integral sau rata I) la înscriere prin virament bancar în contul Universității Româno-Americane, CF: 9081408, IBAN: RO06BRDE410SV93117754100, specificând că suma platită reprezintă TAXĂ CURS MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR. După efectuarea plății, te rugăm să trimiți dovada achitării taxei de școlarizare (o copie a OP-ului/screenshot din aplicație, după caz) la [email protected], împreună cu celelalte documente din dosarul de înscriere.