Cursuri de pregătire a personalului didactic

În cadrul structurilor funcționale ale Universității Româno-Americane funcționează și Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD).

Conducere DPPD este asigurată, conform Regulamentului de organizare și funcționare a DPPD, de către Consiliul Departamentului (interimar), în componența:

  • Mihaela Prună, conf.univ.dr. – Director/Coordonator
  • Doinița Ciocîrlan, prof.univ.dr. – Membru
  • Robert Popescu, lect.univ.dr. – Membru

Documentele care stau la bază funcționării DPPD sunt:

Pentru potențialii săi cursanți, DPPD publică oferte educaționale privitoare la programele sale:

Documente necesare pentru înscriere: