Programul de studii postuniversitare “Managementul conflictelor și crizelor – soluții alternative prin mediere și arbitraj”

Ne bucurăm să te întâlnim!
Te afli pe pagina primului program de studii postuniversitare de educație permanentă acreditat din domeniul de studii universitare “Management” și finalizat cu diplomă sub tutela Ministerului Educației din România care abordează competenţele de gestionare a conflictelor și a crizelor într-o manieră integrată şi preponderent aplicativă!

Vei învăța să utilizezi conceptele, metodele, tehnicile şi instrumentele de management al conflictelor și crizelor:

 • conflictul și dinamica stărilor conflictuale;
 • managementul conflictelor;
 • diagnosticarea situațiilor conflictuale;
 • comportamentul în fața conflictului;
 • tratarea conflictelor – stiluri, metode, tehnici, abordări;
 • rezolvarea alternativă a conflictelor: negocierea, concilierea, medierea și arbitrajul;
 • terțul-mediator vs. judecător/arbitru;
 • medierea statală, medierea instituțională și medierea la nivel individual;
 • caracteristicile situațiilor în care medierea aduce cele mai bune rezultate;
 • tehnici și abilități folosite de mediator;
 • situația de criză – identificare, surse potențiale;
 • gestionarea crizelor la nivelul organismelor internaționale cu preocupări în domeniul securității;
 • procesul decizional în managementul crizelor;
 • evaluarea și monitorizarea situațiilor de criză;
 • planul de gestionare a crizei.

Vei dobândi abilitățile necesare pentru a utiliza, analiza și interpreta date și informații relevante pentru implementarea eficientă a instrumentelor de gestionare a situațiilor antagonice care pot surveni la nivel statal, institutional sau individual. Vei învăța să identifici elementele, sursele și modalitățile de exprimare a situațiilor conflictuale, astfel încât să poți promova modalități eficiente de gestionare a acestora, să asiguri încadrarea în modelele de soluționare adecvate, cu accent pe rezolvarea alternativă a conflictelor.

Pe scurt, despre programul Managementul Conflictelor și Crizelor

Ocupație vizată

 •  administrator societate comercială  – cod COR 242111

Certificat de absolvire

 •  recunoaștere națională, sub tutela Ministerului Educației
 • 4 credite ECTS

Perioada de desfășurare

 •  9 mai – 12 iunie 2024

Durata

 •  5 săptămâni de învățare, finalizate cu examen de absolvire
 • curs (concepte și metodologii ale managementului conflictelor) în sistem online asincron, prin activități de autoinstruire în sistem e-learning, în vederea atingerii obiectivelor de învățare de către fiecare cursant în ritmul propriu, în funcție de timpul și energia de care dispune, de o manieră flexibilă și independentă
 • 9 ore pe săptămână în modul online sincron pentru activități aplicative (joia și vinerea, între orele 18:00 și 20:50 și sâmbăta în intervalul orar 09:00 – 11:50)

Livrare

 •  hibrid
 • prima și ultima sesiune de învățare se vor organiza în sistem față-în-față, la sală, în campusul URA
 • cursuri și seminarii online, în sistem sincron și asincron, cu resurse de învățare specifice (inclusiv suplimentare) diversificate, atractive și interactive, particularizate nevoilor fiecărui cursant, instrumente de evaluare și autoevaluare a învățării
 • monitorizarea parcurgerii de către cursanți a resurselor de învăţare
 • comunicarea permanentă între cursanţi, coordonatori de disciplină şi de program (comunicaţii sincrone şi asincrone) în vederea satisfacerii nevoilor de învățare

Taxa de școlarizare

 • 1850 lei
 • include  și taxa de înscriere, taxa de înmatriculare și taxa de examinare finală
 • se poate achita în 2 rate

Condiții de acces

 • absolvent de studii superioare cu diplomă de licență

Număr de locuri în grupă

 •  maximum 25 cursanți

Perioada de înscrieri (înmatriculare)

 •  15.02.-06.05.2024
 • rezervarea locului în grupă se face după plata taxei de școlarizare (integral sau rata I), în ordinea primirii dosarelor de înscriere

Conflictul este o trăsătură naturală a activităţii umane, indiferent de deciziile pe care le adoptăm, sarcinile pe care le îndeplinim sau relaţiile pe care le avem cu alte persoane.  De aceea, orice încercare de a elimina conflictul este inutilă, dacă nu chiar contra-productivă; mai benefică este, de aceea, o focalizare a eforturilor pe managementul eficient al conflictului, pentru a obţine rezultatele dorite.

În societatea contemporană, caracterizată prin complexitatea sistemelor oganizaționale, crizele devin situații aproape inevitabile. Indiferent de contextul în care se manifestă, crizele sunt situații neprevăzute și dificile care necesită abordări eficiente și adaptabilitate pentru a depăși provocările și a reveni la o stare de normalitate sau stabilitate. Un management eficient al crizelor minimizează impactul negativ al evenimentelor neprevăzute, dar contribuie și la dezvoltarea unei organizații mai robuste și mai adaptabile într-un mediu complicat și schimbător.

Pe scurt, este nevoie de competențe de managementul conflictelor si crizelor pentru:

 • a lucra în mod constructiv cu colegii și a contribui la formarea unui climat de lucru pozitiv;
 • a răspunde rapid și eficient la schimbări neașteptate sau crize.;
 • a rezolva problemele într-un mod eficient și echitabil și a identifica soluții în mod constructiv;
 • a menține relații solide cu clienții, beneficiarii sau partenerii și preveni deteriorarea acestora în cazul unor neînțelegeri sau crize;
 • a avea capacitatea de a rămâne calm și eficient în situații dificile, construind astfel o reputație de profesionalism și maturitate în domeniu.

La finalul programului, cursanții vor dobândi competențe certificate în domeniul managementului conflictelor și al crizelor, diploma fiind emisă sub tutela Ministerului Educației și având recunoaștere națională (se acordă 4 credite conform Sistemului European de Transfer și Acumulare a Creditelor ECTS).

Dacă ești:

 • administrator de societăți comerciale
 • antreprenor
 • manager în educație
 • jurist
 • manager în industrie/agricultură/construcții/transporturi
 • specialist în management
 • specialist în dreptul muncii
 • specialist în managementul informațiilor
 • specialist în resurse umane
 • middle-manager
 • liber profesionist (profesii liberale)
 • manager de proiect
 • specialist în negociere
 • absolvent de studii superioare, cu diploma/adeverință de licență, pasionat de management și dornic să exploreze oportunitățile profesionale din domeniu.

… nu mai sta pe gânduri, alătură-te nouă și vei descoperi în principal prin activități aplicative cum să gestionezi situații tensionate și dificile într-un mediu profesional. Fie că ești într-o poziție de lider, manager sau specialist într-o anumită domeniu, acest tip de pregătire poate contribui semnificativ la dezvoltarea ta profesională și la consolidarea capacităților de management în situații dificile.

Conceput pentru a furniza participanților o înțelegere profundă a conflictelor și posibilităților de gestionare a acestora, programul de studii postuniversitare este flexibil și adaptabil, în funcție de nivelul de cunoștințe și experiență a fiecărui participant. De asemenea, programul este structurat într-un mod practic, pentru a furniza participanților cele mai noi și eficiente tehnici și instrumente de management al conflictelor și crizelor precum și oportunități pentru a experimenta cu acestea și a le aplica.  Programul oferă experiențe practice prin jocuri de rol și studii de caz pentru a aplica cunoștințele teoretice în contexte realiste.

Programul de studii postuniversitare vizează dobândirea și dezvoltarea de competențe profesionale prin noi rezultate ale învățării în arii disciplinare relevante din domeniul managementului conflictelor:  antagonismele în organizații și valorificarea conflictelor funcționale/constructive, comunicarea în managementul conflictelor și crizelor, dinamica situațiilor conflictuale, atitudini și comportamente pentru un climat relațional pașnic, tehnici de rezolvare alternativă a conflictelor și soluționarea situațiilor de criză.

Vei învăța sub îndrumarea unei echipe de profesioniști specializați în mediere și arbitraj și în management, cu o bogată expertiză și experiență în design și livrare de training: prof. univ. dr. Neculae Năbârjoiu și lect. univ. dr. Alina Avrigeanu.

Neculae NĂBÂRJOIU

FIȘĂ_PERSONALĂ:

 • Valori de bază: adevăr, dreptate, demnitate, încredere și echilibru
 • Principiu guvernator: mesager de pace, comunicare adaptată la situație, un nou început
 • Citat preferat: ”Nu trebuie să fii întotdeauna de acord unul cu celălalt, dar trebuie întotdeauna să te respecți unul pe celălalt”
 • Carte de referință: ”Strategii pentru propria securitate, deveniți invulnerabil” – Evy Poumpouras
 • Hobby(uri): jogging, canasta (cu prietenii), drumeții
 • Talente nebănuite: o paralelă între cultura europeană și cea orientală
 • Dorințe ascunse: mediere școlară

 

 

Profesor universitar, doctor în științe militare are un parcurs profesional de peste 30 de ani în care a fost comandant al unor structuri de nivel tactic (1968-1986), tactic-operativ (1986-1998), şef de secţie, serviciu, direcţie în Statul Major General, avansat general de brigadă și promovat consilier pe probleme de apărare în Departamentul Securităţii Naţionale din Administraţia Prezidenţială (2001-2003) și consilier-şef de serviciu educaţie de securitate la Guvernul României, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (2003-2009).

Pasionat de oameni și interesat de noutate, începând cu anul 2012 și până în prezent activează ca mediator și arbitru, având în palmares peste 220 de dosare soluționate.

Alina AVRIGEANU

FIȘĂ_PERSONALĂ:

 • Valori de bază: autenticitate, responsabilitate, loialitate, curiozitate
 • Principiu guvernator: “Orientează-te spre partea pozitivă a lucrurilor”
 • Citat preferat: “Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înăuntru” – Nichita Stănescu
 • Carte de referință: “Pe aripile vântului” – Margaret Mitchell
 • Hobby(uri): nutriția
 • Talente nebănuite: croitoria
 • Dorințe ascunse: o vacanță prelungită în America

Licențiată în Management, Alina a avut prima experiență didactică în ultimul an de facultate, când susținut o lecție deschisă la clasa a X-a și a descoperit bucuria de a transmite informații, de a facilita acumularea de cunoștințe, de a încuraja mințile tinere să gândească și să participe activ la propria transformare prin educare și formare.

Începând cu anul 2000 Alina a urmat cariera didactică, fiind în prezent lector universitar, cu doctorat în specializarea proprie, conform legii educației naționale. S-a perfecționat continuu, dobândind și calitatea de formator în management specializat în managementul proiectelor, managementul și dezvoltarea resurselor umane, antreprenoriat și managementul schimbării. Începând cu anul 2005 s-a implicat în proiecte de dezvoltare a resurselor umane, proiecte în care a derulat activități de autorizare, acreditare, design, livrare, evaluare și asigurare a calității programelor de formare.

Din anul 2019 Alina este directorul Departamentului de Formare Continuă din Universitatea Româno-Americană.

Vei fi întâmpinat de echipa de formatori, în prima zi de curs la orele 18:00 la sală, în Campusul URA, la o sesiune de instruire de tip “ice-breaking”.

Cu ocazia acestei întâlniri față-în-față ne dorim să ne cunoaștem, să încurajăm implicarea și participarea activă, să facilităm lucrul în grup, comunicarea și cooperarea. Totodată, dorim să identificăm așteptările cursanților și nivelul cunoștințelor și al deprinderilor anterioare – nivelul de pornire a cursului.

Începând cu a doua zi de curs și până la finalul perioadei de pregătire, timp de 5 săptămâni, vom derula sesiunile de instruire în sistem online sincron prin MS Teams pentru activități aplicative (joia și vinerea, între orele 18:00 și 20:50 și sâmbăta în intervalul orar 09:00 – 11:50). Cursanții vor parcurge conținutul teoretico-metodologic de o manieră independentă (online asincron), prin activități de autoinstruire în sistem e-learning. Ne vom asigura că fiecare cursant va atinge obiectivele de învățare în ritmul propriu, în funcție de timpul și energia de care dispune, de o manieră flexibilă și independentă.

Examenul de absolvire se va susține până la data de 18.06.2024. Data examenului se va confirma împreună cu cursanții. Examenul final se va susține la sală, în Campusul URA, în prezența unei Comisii de examen și va cuprinde o probă de verificare a cunoștințelor teoretice și o probă practică (susținerea unui proiect pe o temă din domeniul managementului conflictelor și al crizelor).

Perioada de înmatriculare:  15.02.- 06.05.2024

Număr de locuri în grupă: maximum 25

Admiterea se face în baza dosarului. Elementele din dosar trebuie scanate si trimise pe adresa [email protected] cu subiectul „Înscriere curs Managementul Conflictelor și al Crizelor”.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere tip – disponibilă aici;
 2. Carte de identitate – copie;
 3. Certificatul de naștere – copie;
 4. Certificatul de căsătorie/actul administrativ de schimbare a numelui – copie;
 5. Diploma de licență sau echivalentă / diploma de absolvire – copie;
 6. Foaia matricolă/supliment la diploma – copie;
 7. Dovada achitării taxei de școlarizare (integral, în sumă de 1850 lei sau rata I, în sumă de 925 lei).

Înainte de a scana și de a transmite copiile după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie/actul administrativ de schimbare a numelui, diploma de licență și foaia matricolă, te rugăm să scrii pe fiecare pagină “Conform cu originalul” și să semnezi, urmând ca, la o dată ulterioară ce se va comunica în timp util, să prezinți documentele în original în vederea certificării copiilor.

Dacă dorești detalii suplimentare, te rugăm să ne contactezi la telefon 0723339981 (prof. univ. dr. Neculae Năbârjoiu) și la [email protected].

Taxa de școlarizare este de 1850 lei și poate fi achitată integral sau în 2 rate, astfel:

 • rata I (925 lei) până la data de 06.05.2024
 • rata II (925 lei) până la data de 05.06.2024

Taxa de școlarizare se achită (integral sau rata I) la înscriere prin virament bancar în contul Universității Româno-Americane, CF: 9081408, IBAN: RO06BRDE410SV93117754100, specificând că suma platită reprezintă TAXA CURS MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ȘI CRIZELOR. Dupa efectuarea plății, te rugăm să trimiți dovada achitării taxei de școlarizare (o copie a OP-ului/screenshot din aplicație, după caz) la [email protected], împreună cu celelalte documente din dosarul de înscriere.