MUȘEANU ELENA

Conf.univ.dr. MUȘEANU ELENA Email: museanu.elena@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Mușeanu Elena este conferențiar universitar doctor la Universitatea Româno-Americană din București, România. Predă limba engleză, comunicare de afaceri în limba engleză și comunicare intercultrală studenților din cadrul universității, precum și Limba română ca limbă străină pentru studenții înscriși la Anul Pregătitor de limba română pentru străini. Este directorul…

NEDELESCU DUMITRU MIHAI

Lect.univ.dr. NEDELESCU DUMITRU MIHAI Email: nedelescu.dumitru.mihai@profesor.rau.ro Scurtă descriere: NEDELESCU DUMITRU MIHAI a absolvit Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americană din București în 2001. Deține titlul de doctor în domeniul Finanțe din 2011. Este lector universitar în cadrul departamentului „Finanțe, Credit, Contabilitate”. A publicat peste 30 de cărți și…

DRĂGAN (NEAGOE) CRISTINA

Lect.univ.dr. DRĂGAN (NEAGOE) CRISTINA Email: neagoe.cristina@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Sunt lector universitar la Facultatea de Management – Marketing din cadrul Universității Româno-Americane din București, România. Principalele activități sunt didactice și de cercetare științifică. Am acumulat experiență valoroasă pentru a susține cursuri de calitate în domeniul marketingului: „comunicare și relații publice”, „marketing relațional”, „managementul relațiilor cu clienții”.…

DĂNCIULESCU ALEXANDRA IRINA

Asist.univ.dr. DĂNCIULESCU ALEXANDRA IRINA Email: danciulescu.irina.alexandra@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Dănciulescu Alexandra Irina a absolvit Facultatea de Relații Comerciale Financiar-Bancare Interne și Internaționale în anul 2004 și programul de Master ”Managementul Afacerilor Internaționale” în 2006, la Universitatea Româno-Americană din București. Deține titlul de Doctor în Economie din anul 2014. Este Asistent Universitar în cadrul „Departamentului de Comerț,…

MIHĂLCESCU CEZAR OCTAVIAN

Prof.univ.dr. MIHĂLCESCU CEZAR OCTAVIAN Email: mihalcescu.cezar.octavian@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Mihălcescu Octavian Cezar – Profesor doctor și Prodecan al Facultății de Economia Turismului Intern și International. A desfășurat activități didactice și de cercetare din 1996. Absolvent al Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, secția Informatică Economică, Master în Economie Cantitativă,…

BROZBĂ GABRIELA ANIDORA

Lect.univ.dr. BROZBĂ GABRIELA ANIDORA Email: brozba.gabriela.anidora@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Gabriela Anidora Brozbă este conferențiar la Universitatea din București, Departamentul de Engleză. Deține un doctorat și diplomă post-doctorală în „filologie”, mai precis Lingvistica Engleză Aplicată. Predă „fonetică” și „fonologie”, precum și „pragmatică” și „morfologie derivativă”. A participat la diverse conferințe naționale și internaționale, colocvii, ateliere și școli…

SION BEATRICE

Lect.univ.dr. SION BEATRICE Email: sion.beatrice@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Traseul educațional pe care l-am ales nu a fost întâmplător, încă din copilărie am avut aptitudini tehnice. Eram printre primii din clasa la materii precum „fizică”, „chimie” sau „matematică”, la care am participat ani la rând la olimpiade unde am obținut premii și mențiuni. Astfel, mi-am ales un…

STĂNICĂ LAVINIA JUSTINA

Lect.univ.dr. STĂNICĂ LAVINIA JUSTINA Email: stanica.lavinia.justina@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Lavinia Stănică Justina este lector universitar la Facultatea de Informatică Managerială, având o experiență de predare de 18 ani în cadrul Universității Româno-Americane, cu expertiză în domeniul programării software. Activitățile sale didactice includ predare și seminarizare la programele de licență și masterat ale Facultății, cu predare în…

BOTEZATU MIHAI ALEXANDRU

Lect.univ.dr. BOTEZATU MIHAI ALEXANDRU Email: botezatu.mihai.alexandru@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Botezatu Mihai Alexandru a absolvit Facultatea de Studii ale Integrării Europene (actualmente Facultății de Studii Economice Europene) din Universitatea Româno-Americană, București, în 2004. Este doctor în Cibernetică și statistică economică din 2011, titlu obținut la Academia de Studii Economice București. Este lector asociat la Universitatea Româno-Americană din…

TULEAȘCĂ LUMINIȚA

Conf.univ.dr. TULEAȘCĂ LUMINIȚA Email: tuleasca.luminita@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Avocat pledant din anul 1997, membru al Baroului București, fondator și managing partner TULEAȘCĂ LAWYERS și, din anul 1996, cadru didactic universitar titular, în prezent conferențiar universitar doctor, la Facultatea de Drept a Universității Româno-Americană – profesor titular al disciplinelor: ”Drept comercial”, ”Dreptul societăților / întreprinderilor” și ”Dreptul…