Laudatio – prof.univ.dr. Theodor Valentin Purcărea

Vineri, 16.10.2020, Departamentul academic de Management-Marketing din cadrul Universității Româno-Americane a organizat o întâlnire colegială cu ocazia împlinii vârstei de 65 de ani a colegului nostru, domnul prof.univ.dr. Theodor Valentin Purcărea.

La întâlnirea au fost invitați, alături de membrii departamentului, și domnul prof.univ.dr. Dumitru Miron, președintele FRAPEC și doamna prof.univ.dr. Ana-Maria Preda, care a citit Laudatio, iar ulterior au luat cuvântul invitații și colegii din departament.

Din partea URA a fost înmânată o Diplomă Domnului prof.univ.dr. Theodor Purcărea, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea și creșterea prestigiului Universității Româno-Americane și ca prinos de recunoștință pentru o viață dedicată cu pasiune, profesionalism și dăruire științei Marketingului și formării de specialiști în acest domeniu, alături de o altă Diplomă din partea Departamentul academic de Management-Marketing.

LAUDATIO

pentru

Domnul Profesor universitar doctor THEODOR VALENTIN PURCĂREA

cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani

Un Laudatio pentru o personalitate precum Profesorul universitar doctor THEODOR VALENTIN PURCĂREA și la un moment aniversar deosebit, ca cel de astăzi – împlinirea vârstei de 65 ani – reprezintă, cu certitudine, o adevărată provocare. Și aceasta, pentru că pe măsură ce adâncești studiul privind realizările profesionale și științifice ale Domnului Profesor Purcărea, îți dai seama de polivalența activității Sale și de amplitudinea implicațiilor pe care le-a avut pe plan național și internațional de-a lungul timpului.

O simplă interogare pe Internet aduce zeci de imagini și referințe (articole publicate în Holistic Marketing Management, cărți, informații din ziare/reviste/ site-uri,  precum cel al Comitetului Român al Distribuției sau al URA ș.a.), care sunt, între altele, un indicator al vizibilității naționale și internaționale a Domnului Profesor Purcărea. 

În cele ce urmează voi încerca să prezint – într-o sinteză care nu este, cu certitudine, atotcuprinzătoare și care, fără îndoială, poate avea și unele ”lipsuri” – ce au însemnat, pentru Sărbătoritul de astăzi, peste 40 de ani de activitate dedicată, în egală măsură, învățământului superior economic și perfecționării unor  domenii, precum: comerț, concurență, management și, mai ales, marketing.

Profesorul Theodor Valentin Purcărea s-a născut la 18 octombrie 1955 în Călărași. A absolvit Liceul Mihai Eminescu din orașul natal, iar în perioada 1975-1979 a fost student la Academia de Studii Economice (ASE), Facultatea de Comerț, Specializarea Relații Economice Internaționale. A absolvit facultatea cu media 9,93 și a fost repartizat, ca economist, la ICRM București, unde a lucrat, în Biroul ”Import bunuri de consum”, până în anul 1990.

Din 1990 până în 1996 a fost economist, șef de serviciu, iar apoi director general și secretar de stat la Ministerul Comerțului. Totodată, în această perioadă a mai deținut și alte funcții de demnitate publică, respectiv vicepreședinte la Comitetul Interdepartamental pentru Importuri Vitale, membru în Consiliul de Administrație al Fondului Proprietății de Stat și membru al Biroului de Coordonare al Consiliului Consultativ Central pentru Protecția Consumatorilor.

În perioada 1996-2004 a lucrat în cadrul Consiliului Concurenței, mai întâi în calitate de consilier de concurență, iar din 2001, ca Președinte al acestei instituții. A fost cea mai solicitantă perioadă din activitatea Sa, implicând responsabilități deosebite (semnare de acorduri internaționale, participări la activitatea unor organisme internaționale (ex. Rețeaua Internațională a Concurenței (ICN), unde a fost coautor al primului Raport al acestui organism, în 2002; raportor de concluzii și copreședinte de grup de lucru, în 2003), luări de poziție, susținerea integrării României în U.E.) și o dificilă misiune de promovare a culturii concurenței și a eticii în afaceri în țara noastră.  

În ceea ce privește activitatea didactică, profesorul Purcărea a început colaborarea cu ASE, facultatea de Comerț, în anul 1985, în calitate de cadru didactic asociat. Apoi, a fost doctorand la ASE în perioada 1990-1993 și a obținut titlul de doctor în economie, specializarea ”Relații economice internaționale”, în anul 1993, în urma susținerii tezei intitulată ”Perfecționarea managementului de afaceri” (teză ce a fost publicată anul următor în cartea ”Management comercial”, editura Expert). În perioada 1998-2004 a fost profesor titular la Universitatea Valahia Târgoviște, dar a continuat colaborarea cu ASE (cursuri postuniversitare și titular al modulului de ”Marketing strategic” la MBA European INDE, 2000-2002).

Din anul 2004 este profesor titular la Universitatea Româno-Americană, facultatea de Management-Marketing și a fost Șeful Catedrei/Directorul Departamentului de Management-Marketing. A susținut o paletă largă de cursuri la programele de licență și de masterat organizate în Universitate, între care: marketing și concurență, marketing strategic, B2B marketing, managementul marketingului, managementul brandului, distribuție și merchandising, comportamentul consumatorului, managementul experienței consumatorului, managementul logisticii și distribuției, managementul relațiilor cu clienții.

A îmbinat permanent activitatea didactică/profesională cu cea de cercetare, fiind și cercetător științific asociat la Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române, începând din 1996.

Căutător permanent al noului, vizionar, cu o mare sete de cunoaștere, de autoperfecționare și autodepășire, bun cunoscător a trei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană), domnul Profesor Purcărea a absolvit mai multe stagii de perfecționare în domeniul marketingului, comerțului, concurenței, privatizării etc., derulate în Anglia (Universitatea Cambridge, Camera de Comerț și Industrie), SUA (Departamentul Comerțului, Departamentul Justiției, Food Marketing Institute), Franța și Belgia (Comisia Europeană) ș.a.

În ceea ce privește activitatea științifică și publicațiile, profesorul Theodor Purcărea are peste 30 de titluri de cărți și materiale didactice (9 – ca autor unic),  aproape 300 de articole (din care, majoritatea sunt ISI/BDI) și 13 proiecte/contracte de cercetare. 

Este creatorul și redactorul-șef al revistei ”Holistic Marketing Management Journal” – revista științifică a Departamentului de Management-Marketing din URA, inițiată cu 10 ani în urmă, în 2011, cu patru numere pe an, ajunsă la a 38-a ediție și indexată în două baze de date internaționale – și al revistei “Romanian Distribution Committee Magazine” a Comitetului Român al Distribuției, al cărui președinte este din anul 1996. De asemenea, profesorul Purcărea este editor asociat sau evaluator extern/membru al colegiului redacționalal unor prestigioase reviste de specialitate din țară (ex. ”Amfiteatru Economic”, ”Revista română de concurență”) și străinătate (ex. ”African Journal of Business Management”, ”Journal of Food Products Marketing”, ”International Journal of the Academy of Organizational Behavior Management”).

O dimensiune aparte a activității Domnului Profesor Theodor Purcărea o constituie participarea și organizarea de conferințe naționale și internaționale. Numai în perioada 1990-2013 a prezentat comunicări la peste 31 de manifestări internaționale, deținând, de multe ori, fotoliul de președinte, moderator și keynote speaker. Numele profesorului Theodor Purcărea este asociat cu creativitatea, inovarea și inovația, cercetarea multidisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară, producția științifică originală și de calitate. Intervențiile sale în cadrul unor manifestări științifice sau adunări ale organizațiilor internaționale (ex. OECD care, în 2004, i-a publicat două documente al căror autor a fost; WTO; AIDA) au prefigurat direcții de dezvoltare și au deschis noi orizonturi în domenii, precum: marketing (2004), distribuție (1997), comerț internațional (1998 -2005, 2015), calitate (1997), protecția consumatorilor (2004), concurență (1994, 1995, 1996, 2000, 2003, 2009), dezvoltare durabilă (2000, 2009). A colaborat cu institute de specialitate prestigioase, cum sunt: Food Marketing Institute – Washington D.C. și European Retail Academy –Köln.

Profesorul Theodor Purcărea este membru/membru onorific al unor asociații profesionale, precum: Asociația Internațională a Distribuției (A.I.D.A. Bruxelles – membru al Consiliului director), Camera de Comerț și Industrie a României, Asociația Română de Marketing, Societatea Științifică de Management din România (SSMAR – președinte al Colegiului executiv); de asemenea este membru al Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenței (de la înființare, în 1996), al Comisiei Academiei Române pentru Studii Prospective (2010) ș.a.

Pentru activitatea depusă, profesorul univ. dr. Theodor Purcărea a primit:

  • Premii: Premiul ”Virgil Madgearu” al Academiei Române pentru lucrarea “Marketing. Pregătirea drumului către competitivitate” (2003, prim autor); Premiul “Victor Slăvescu” al Academiei Române pentru lucrarea ”Tratat de management comercial” (2009, coautor); Premiul “Victor Babeș” al Academiei Române pentru lucrarea ”Marketingul serviciilor de îngrijire a sănătății” (2009, coautor);
  • Diplome de Excelență (Facultatea de Marketing, ASE – 2013; AFER – 2016; SSMAR – 2016);
  • Diplome de onoare, trofee și alte distincții (Consiliul Concurenței – 2007; Asociația pentru Protecția Consumatorilor – 2015; Universitatea Politehnică București – 2001 ș.a.).

Simpla enumerare a funcțiilor și pozițiilor deținute de Domnul profesor Purcărea, a rezultatelor științifice obținute și a aprecierilor de care s-a bucurat pe plan național și internațional nu este însă suficientă pentru a întregi profilul PERSONALITĂȚII sale. Trebuie să adăugăm pasiunea pentru învățământ, pentru profesia de dascăl, pentru formarea de buni profesioniști, orientați spre viitor și pregătiți pentru a face față schimbării.

Pentru profesorul Theodor Purcărea cultura nu poate fi disociată de educație și ambele trebuie însoțite de principii și valori morale și etice solide. În acest context, Universitatea are rolul de a furniza cunoștințe de maximă actualitate – de ultimă oră, eventual chiar în fază de studii incipiente – bine sistematizate, care să deschidă orizonturi de cunoaștere, inovare și creativitate. Este esențială și forma de prezentare a noțiunilor, fiind deja exemple de urmat prezentările multimedia promovate de Domnul Profesor Purcărea!

Acum, la ceas aniversar, vă rugăm Stimate Domnule Profesor Purcărea, să ne permiteți să VĂ MULȚUMIM și să vă aducem prinosul nostru de recunoștință pentru eforturile și devotamentul Dvs. Vă dorim multă sănătate, multă putere de muncă și creație, succese și realizări pe măsura idealurilor Dvs. înalte, multă fericire și satisfacții alături de cei dragi.

LA MULȚI, CÂT MAI MULȚI ȘI MAI BUNI ANI!

16 octombrie 2020                                                                     Prof.univ.dr. Ana-Maria Preda