Contabilitate și Informatică de Gestiune

Programul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul contabilitate, având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor în domeniul contabilitate în medii de afaceri complexe. Ascensiunea domeniului contabilitate ca domeniu funcţional şi strategic al organizaţiilor presupune amplificarea capacităţii managerilor de la diferite niveluri ierarhice de a adopta decizii eficiente. În acest context, programul de studii universitare de licenţă este astfel conceput încât să asigure cunoştinţe de specialitate în ceea ce priveşte identificarea si descrierea conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-contabil, prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale, definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscal, aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari, aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de control financiar – contabil.