Finanțe, Bănci și Asigurări

Programul de studii universitare de masterat „Finanțe, Bănci, Asigurări” este organizat sub egida Facultății de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale.