Gestiunea și Auditul Afacerilor

Programul de studii universitare de masterat „Gestiunea și Auditul Afacerilor” este organizat sub egida Facultății de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale.