Examen de disertație - Programări

Programe de studii în limba română

Facultatea de Drept

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale

Facultatea de Studii Economice Europene

CONTESTAȚII:
Eventualele contestații în legătură cu rezultatele probei scrise a examenului de disertație se depun, prin email, la adresa rectorat@rau.ro  în termen de 24 de ore de la data afișării și se soluționează în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestațiilor.