Taxe de studii:

Studenții înmatriculați înainte de anul universitar 2023-2024 (taxe studii)

An pregătitor pentru cetățeni străini:

2.900 EUR/an

 

 

Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ:

2.200 EUR/an

 pentru cetățeni UE/SEE/Elveția

Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ:

2.900 EUR/an

pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția

a) Prima tranșă, 45% din taxa anuală de studii (405 euro) se plătește în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I și până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, numai la casieria Universității și numai cu cererea de înmatriculare/înscriere, pe care o ridică de la facultatea respectivă, completată de student;

b) A două tranșă, 35% din taxa anuală de studii (315 euro) se achita până la 15 decembrie, an calendaristic în curs;

c) Tranșă a III-a, 20% din taxa anuală de studii (180 euro) se achita până la 15 martie a anului calendaristic următor.

Mențiuni:

 • În condițiile achitării integrale a taxei anuale de studii într-o singură tranșă, la termenele stabilite pentru prima tranșă, se acordă o reducere de 10%;
 • Tranșele II și III, se pot achita la casieria Universității, prin contul personal de student din platforma PaginaMea.rau.ro sau prin virament bancar, în contul facultății la care studentul este înmatriculat.

a) Prima tranșă semestrială aferentă semestrului I de studii (250 Euro) se achita eșalonat, după cum urmează:

125 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere. Această taxa se va plăti NUMAI la casieria Universității, în baza cererii de înmatriculare completată și semnată olograf de către student(ă);

125 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului.

b) Prima tranșă semestrială aferentă semestrului III de studii (250 Euro) în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului, în baza cererii de înscriere completată și semnată olograf de către student(ă);

c) Prima tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (250 Euro), în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului;

d) A două tranșă semestrială aferentă semestrelor I, respectiv III de studii (250 Euro), până la dată de 15 decembrie anul calendaristic curent;

e) A două tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (250 Euro), până la dată de 15 martie anul calendaristic următor;

Mențiuni:

 • În condițiile în care studentul(a) plătește, într-o singură tranșă, taxa de studii aferentă semestrelor I și II, în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere, respectiv taxa de studii aferentă semestrelor III și IV, în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului III, va beneficia de o reducere de 10% din taxa achitată.

a) Pentru anul I de studii:

– Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;
– Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală de studii în 5 zile de la obținerea aprobării de la Ministerul Educației[U1] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

b) Pentru anii II și III de studii:

–  întreagă taxa de studii până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% până la 15 decembrie anul curent.

a) Pentru anul I de studii:

a1) Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a1.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a1.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

a2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a2.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației[U2] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a2.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației[U3] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

 b) Pentru anul II de studii:

b1) într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

b2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 15 decembrie anul curent.

1)      Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă);

2)      Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației[U4] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă).

Taxă de studii = 1.200 EURO/an

Burse de studii:

 • Primii 20% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de licență (specializare) cu predare în limba română, beneficiază de locuri fără taxă

Taxa anuală de studii pentru programele de licență cu predare în limba ROMÂNĂ se achită în LEI, la cursul BNR al zilei, astfel:

 1. INTEGRAL (într-o singură tranșă):
  • în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I, pe baza Cererii de Înmatriculare
  • până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior (II, III și IV), pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)
 1. EȘALONAT (în tranșe):
  • Tranșa I în valoare de 45% din taxa anuală de studii (540 euro) se achită:

în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I, pe baza Cererii de Înmatriculare

până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)

  • Tranșa II în valoare de 35% din taxa anuală de studii (420 euro) se achită până la data de 15 decembrie, an calendaristic în curs;
  • Tranșa III în valoare de 20% din taxa anuală de studii (240 euro) se achită până la 15 martie, anul calendaristic următor.

Modalități de plată:

Taxa anuală de studii poate fi achitată INTEGRAL (într-o singură tranșă) sau EȘALONAT (în tranșe), astfel:

 • fie prin contul personal de student din platforma PaginaMea.rau.ro (online)
 • fie prin transfer bancar, în contul bancar al facultății la care studentul este înmatriculat

Taxă de studii = 650 EURO/semestru

Burse de studii:

 • Primii 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de masterat cu predare în limba română, beneficiază de locuri fără taxă

Taxele semestriale de studii pentru programele de masterat cu predare în limba ROMÂNĂ se achită în LEI, la cursul BNR al zilei, astfel:

 1. INTEGRAL (într-o singură tranșă):
  • pentru semestrele I și II, aferente anului I de masterat – în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I, pe baza Cererii de Înmatriculare
  • pentru semestrele III și IV, aferente anului II de masterat – până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)
 1. EȘALONAT (2 tranșe egale / semestru):

Semestrul I de studii (aferent anului I de masterat):

  • Tranșa I (325 Euro), se achită:
  • Integralîn termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii, pe baza Cererii de Înmatriculare

a) Eșalonat:

(a1) 275 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admitere, pe baza Cererii de Înmatriculare

(a2) 300 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului

b) Tranșa II (325 Euro), se achită până la data de 15 decembrie, anul calendaristic curent

Semestrul II de studii (aferent anului I de masterat):

a) Tranșa I (325 Euro), se achită în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului

b) Tranșa II (325 Euro), se achită până la data de 15 martie, anul calendaristic următor

Semestrul III de studii (aferent anului II de masterat):

a) Tranșa I (325 Euro), se achită în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)

b) Tranșa II (325 Euro), se achită până la data de 15 decembrie, anul calendaristic curent

Semestrul IV de studii (aferent anului II de masterat):

a) Tranșa I (325 Euro), se achită în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului

b) Tranșa II (325 Euro), se achită până la data de 15 martie, anul calendaristic următor

Modalități de plată:

Taxele semestriale de studii pot fi achitate INTEGRAL (într-o singură tranșă per an universitar) sau EȘALONAT (în mai multe tranșe), astfel:

 • fie prin contul personal de student din platforma PaginaMea.rau.ro (online)
 • fie prin transfer bancar, în contul bancar al facultății la care studentul este înmatriculat