MUȘEANU ELENA

Conf.univ.dr. MUȘEANU ELENA Email: museanu.elena@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Mușeanu Elena este conferențiar universitar doctor la Universitatea Româno-Americană din București, România. Predă limba engleză, comunicare de afaceri în limba engleză și comunicare intercultrală studenților din cadrul universității, precum și Limba română ca limbă străină pentru studenții înscriși la Anul Pregătitor de limba română pentru străini. Este directorul…

NEDELESCU DUMITRU MIHAI

Lect.univ.dr. NEDELESCU DUMITRU MIHAI Email: nedelescu.dumitru.mihai@profesor.rau.ro Scurtă descriere: NEDELESCU DUMITRU MIHAI a absolvit Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americană din București în 2001. Deține titlul de doctor în domeniul Finanțe din 2011. Este lector universitar în cadrul departamentului „Finanțe, Credit, Contabilitate”. A publicat peste 30 de cărți și…

DRĂGAN (NEAGOE) CRISTINA

Lect.univ.dr. DRĂGAN (NEAGOE) CRISTINA Email: neagoe.cristina@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Sunt lector universitar la Facultatea de Management – Marketing din cadrul Universității Româno-Americane din București, România. Principalele activități sunt didactice și de cercetare științifică. Am acumulat experiență valoroasă pentru a susține cursuri de calitate în domeniul marketingului: „comunicare și relații publice”, „marketing relațional”, „managementul relațiilor cu clienții”.…

DĂNCIULESCU ALEXANDRA IRINA

Asist.univ.dr. DĂNCIULESCU ALEXANDRA IRINA Email: danciulescu.irina.alexandra@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Dănciulescu Alexandra Irina a absolvit Facultatea de Relații Comerciale Financiar-Bancare Interne și Internaționale în anul 2004 și programul de Master ”Managementul Afacerilor Internaționale” în 2006, la Universitatea Româno-Americană din București. Deține titlul de Doctor în Economie din anul 2014. Este Asistent Universitar în cadrul „Departamentului de Comerț,…

MIHĂLCESCU CEZAR OCTAVIAN

Prof.univ.dr. MIHĂLCESCU CEZAR OCTAVIAN Email: mihalcescu.cezar.octavian@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Mihălcescu Octavian Cezar – Profesor doctor și Prodecan al Facultății de Economia Turismului Intern și International. A desfășurat activități didactice și de cercetare din 1996. Absolvent al Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, secția Informatică Economică, Master în Economie Cantitativă,…

BOTEZATU CORNELIA PAULINA

Prof.univ.dr. BOTEZATU CORNELIA PAULINA Email: botezatu.cornelia.paulina@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Botezatu Cornelia Paulina a absolvit Facultatea de Calcul economic și Cibernetică Economică, Academia de Studii Economice București, anul 1975. Este doctor în Economie din anul 2002, obținut la ASE București. Este profesor universitar în Departamentul „Informatică, Statistică, Matematică” din Facultatea de Informatică Managerială. În perioada 2004-2008 a…

BOTEZATU CEZAR

Conf.univ.dr. BOTEZATU CEZAR Email: botezatu.cezar@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Botezatu Cezar a absolvit Facultatea de Matematică din Universitatea București în anul 1975. Este doctor în domeniul inginerie industrială din anul 2000, obținut la Universitatea Tehnică Petroșani. Este conferențiar universitar în „Departamentul Informatică, Statistică, Matematică” din Facultatea de Informatică Managerială din Universitatea Româno-Americană. A lucrat 6 ani ca…

BROZBĂ GABRIELA ANIDORA

Lect.univ.dr. BROZBĂ GABRIELA ANIDORA Email: brozba.gabriela.anidora@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Gabriela Anidora Brozbă este conferențiar la Universitatea din București, Departamentul de Engleză. Deține un doctorat și diplomă post-doctorală în „filologie”, mai precis Lingvistica Engleză Aplicată. Predă „fonetică” și „fonologie”, precum și „pragmatică” și „morfologie derivativă”. A participat la diverse conferințe naționale și internaționale, colocvii, ateliere și școli…

TIRDA (PRICINĂ) CARMEN DALIA

Lect.univ.dr. TIRDA (PRICINĂ) CARMEN DALIA Email: pricina.carmen.dalia@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Tirda Carmen Dalia a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București în 1999. Absolventă a „Studiilor Aprofundate în domeniul Mecanică solidelor și Mecanică fluidelor” în 2001. Deține titlul de doctor în Matematică din 2012. Este lector universitar în cadrul „DepartamentuluiInformatică, Statistică, Matematică”. Domeniile…

BUDACIA ANDREEA ELISABETA

Conf.univ.dr. BUDACIA ANDREEA ELISABETA Email: budacia.andreea.elisabeta@profesor.rau.ro Scurtă descriere: Conf.univ.dr. Andreea Budacia este doctor în Economie, specializarea Economia comerțului și serviciilor, din 2009, la ASE București. Este absolventă a Facultății de Relații comerciale financiar-bancare interne și internaționale, din cadrul URA. Este cadru didactic titular URA din 2001, Conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Management – Marketing…