Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie are în structura sa două domenii de licență la învățământ cu frecvență, cu durata de 3 ani, respectiv:

 • Domeniul de licență „Educație fizică și sport”, specializarea „Educație fizică și sportivă”
 • Domeniul de licență „Kinetoterapie”, specializarea ”Kinetoterapie și motricitate specială”

De asemenea, în cadrul Facultății se organizează programul de studii universitare de Masterat „Kinetoterapie, Recuperare și Agrement în Turism”, cu o durată de 2 ani.

Facultatea noastră oferă un grad înalt de pregătire academică a corpului profesional și de adaptare a programelor oferite studenților la cerințele pieței muncii actuale, colaborând permanent cu mediul de învățământ și medical românesc.

Urmând  programele de studiu ale Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, studenții:

 • beneficiază de interactivitatea şi stilul argumentativ în desfășurarea actului educațional;
 • au șansa de a coopera cu mediul sportiv, cu serviciile și sectorul privat, instituții de cercetare, centre școlare sau unități medicale, în vederea facilitării tranziției spre piața muncii;
 • au acces la a-și dezvolta relații internaționale și la diversificarea ofertei educaționale.

Absolvenții Programului de studii universitare de licență: “Educație Fizică și Sportivă” dobândesc competențe profesionale precum:

 • Utilizarea noțiunilor, teoriilor și conceptelor fundamentale din educația fizică în comunicarea profesională;
 • Proiectarea, planificarea și evaluarea instruirii în educația fizică și activitățile motrice de timp liber;
 • Organizarea curriculumului integrat și a mediului de învățare interdisciplinar;
 • Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice în educația fizică și sport;
 • Organizarea și conducerea activităților și evenimentelor sportive pentru diferite categorii de vârstă;
 • Stabilirea relațiilor de colaborare în programele educaționale;
 • Utilizarea managementului și marketingului specific în educația fizică și sport;
 • Operarea cu programe digitale și comunicarea într-o limbă internațională folosind terminologia specifică domeniului.

Absolvenții Programului de studii universitare de licență: “Kinetoterapie și Motricitate Specială” dobândesc următoarele tipuri de competențe profesionale:

 • Operarea cu noțiuni și concepte specifice kinetoterapiei, argumentare interdisciplinară și aplicare creativă în practica profesională;
 • Utilizarea, corelarea și adaptarea cunoștințelor teoretice în profilaxie și recuperare medicală;
 • Realizarea evaluării somato –funcțională, diagnoza posibilităților de intervenție terapeutică; alcătuiește, planifică, implementează și monitorizează efectele programelor aplicate în scop profilactic, curativ sau de recuperare medical;
 • Proiectarea, organizarea și conducerea activităților specifice de optimizare a dezvoltării fizice a copiilor, de menținere și de redobândire a stării de sănătate la adulți și vârstnici;
 • Identificarea și aplicarea principiilor specifice pentru dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor asociate intervenției terapeutice;
 • Aplicarea normelor de etică și deontologie profesională în organizarea programelor de intervenție profilactică și terapeutică.

Absolvenţii Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie pot ocupa funcţii de:

 • profesor în învățământul gimnazial;
 • kinetoterapeut;
 • referent de specialitate în învățământ;
 • profesor de cultură fizică medical;
 • asistent de cercetare în educație fizică și sport;
 • conducător de intreprindere mică -patron învățământ, sănătate, sport, turism, informatică;
 • conducător tabere școlare;
 • ofițer control doping;
 • consilier pentru tineret;
 • redactor;
 • corespondent de presă;
 • corespondent radio.
Paterău Elena,
Paterău Elena,Studentă a Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, anul I (2020-2021)
Read More
Primul lucru care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la facultatea pe care o urmez este legat de profesori. […] Interactivitatea şi stilul argumentativ primează în această instituţie. Sfatul meu este să încercați să vă dați seama dacă sunteți făcuți pentru o carieră academică sau pentru o experiență practică. Dacă sunteți meniți să faceți una din cele doua atunci Universitatea Româno-Americană este un loc foarte bun să faceți asta. Oricum, orice alegeți să faceți, să nu vă limitați doar la participarea la cursuri și trecerea examenelor. Explorați multele posibilități pe care Universitatea Româno-Americană le oferă și încercați să vă folosiți timpul cât mai util.
Rusu Maria Magdalena,
Rusu Maria Magdalena, Studentă a Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, anul III (2020-2021)
Read More
2021 este un an foarte special pentru mine, este anul în care visul meu de a participa la Jocurile Olimpice prinde viață. Totodată, este și anul în care se împlinesc trei decenii de când Universitatea Româno-Americană s-a înființat, locul în care mă simt ca acasă, protejată și îndrumată să aleg calea cea mai bună către succes. […]
Previous
Next

Absolvenții Programului de studii universitare de master: „Kinetoterapie, Recuperare și Agrement în Turism, dobândesc următoarele tipuri de competențe profesionale ce privesc implementarea:

 • proceselor specifice în domeniile sportive și recreative în conformitate cu nevoile practicanților;
 • de programe individuale pentru schimbarea modului/stilului de viață, a condiției fizice, stării de sănătate, aspectului fizic și echilibrului emoțional;
 • strategiilor și  politicilor  de management și marketing aferente centrelor de recuperare și deagrement;
 • programelor de intervenție kinetoterapeutică, cu caracter profilactic, curativ sau de recuperare;
 • activităților specifice centrelor de recuperare, îngrijire corporală și agrement;
 • programelor de consiliere a diferitelor categorii de persoane (copii, vârstnici, cu dizabilități etc.) în procesele profilactice, de recuperare medicală și,respectiv, integrare socio-profesională prin terapii adaptate;
 • programelor de recuperare neuromotorie prin activități specifice și intervenții kinetoterapeutice ;
 • programelor nutriționale pe baza evaluării biochimice și fiziologice.

Programe de studii de LICENȚĂ:

Educație Fizică și Sportivă (EFS) – Ghid de studii – Download

Competențele absolventului programului de studiu „Educație Fizică și Sportivă” sunt reflectate în cunoașterea componentelor teoretice și practico-metodice de specialitate și capacitatea de a le aplica în practică în învățământul de toate gradele, precum și în sportul de performanță și de mare performanță.

Absolventul EFS poate dezvolta o carieră în calitate de cadru didactic de specialitate în învățământul preuniversitar, precum și de antrenor la cluburi sportive sau asociațiile sportive.

Kinetoterapie și Motricitate Specială (KMS)  – Ghid de studii – Download

Absolvenții programului de  „Kinetoterapie și Motricitate Specială” își formează abilitățile necesare pentru implementarea programelor de evaluare a stării de sănătate, a programelor terapeutice de profilaxie, recuperare și reabilitare fizică și funcțională.

Ei pot  profesa ca kinetoterapeuți în spitale, clinici, centre de tratament și centre de fitness.

Programe de studii de MASTERAT:

Kinetoterapie, Recuperare și Agrement în Turism (KRAT) – Ghid de studii – Download

Programul de masterat îşi propune să abordeze problematici din kinetoterapie, sport și agrement nu numai din perspectivă teoretică, ci să creeze cât mai multe punți de legătură cu activitatea practică şi cu cea de cercetare – fundamentală sau aplicativă.

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior care își doresc să obțină competențe relevante în acest domeniu și a fost conceput ca o aprofundare de substanță a problematicii turismului de aventură și a turismului medical în contextul foarte dinamic al acestui sector.

 

Performanță și Management în Sport (PMS) – Ghid de studii – Download

Programul de masterat își propune să pregătească specialiști în educație fizică și management sportiv, capabili să răspundă într-o manieră modernă și eficientă cerințelor actuale și de perspectivă ale mediului sportiv și de învățământ, aflate într-o permanentă dinamică, în consonanță cu standardele educaționale și de cercetare existente la nivel european și în corelație cu nomenclatorul de calificări existent la nivel național și al Uniunii Europene.

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior care doresc să își desăvârșească cunoștiințele despre Teoria și practica în sportul de performanță, Dopajul în sport, Tehnici de motivare în sportul de performanță, Masaj și tehnici complementare, Optimizarea condiției fizice în antrenamentul sportiv, Tehnici de negociere și impresariat în sport, Refacerea in sport, Psihologia sportului de performanță, Managementul structurilor sportive, Politici și strategii de marketing în sport.

Decan: Conf.univ.dr. Dima Marius Dumitru

 • Arii de competență profesională:
  • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – Fotbal; Metodica predării fotbalului în şcoală;  Fitness;  Metode și tehnici de tonifiere musculară.
  • Antrenament sportiv, exigențe ale antrenamentului contemporan în general și ale pregătirii fotbaliștilor în special; metodologia și tehnica pregătirii de bază în fotbal. Preparator fizic la echipele de fotbal: Universitatea Craiova, Steaua București, Echipa Naţională a României.
 • Arii de competență managerială:
  • Realizează managementul și conducerea operativă a Facultății
  • Realizează diagnoze, prognoze şi proiectează activităţile Facultății
  • Managementul activității echipelor sportive în calitate de antrenor sportiv (Licenţă de antrenor UEFA – A, Şcoala Naţională de Antrenori Fotbal, Licenţă de antrenor Preparator Fizic, Şcoala Naţională de Antrenori Fotbal)
 • Contact: [email protected]

 

Prodecan: Lect.univ.dr. Poenaru Radu Dan

Director Departament: Conf.univ.dr. Stan Elena Amelia

 • Arii de competență profesională:
  • Înot şi hidrokinetoterapie; Teoria și practica în sporturi de apă; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – baschet.
  • Antrenoare înot, Președinte Club Sportiv Acvatica Sport (Calificarea Antrenor Natație și Calificarea Antrenor Gimnastică)
 • Arii de competență managerială:
  • Realizează managementul și conducerea operativă a Departamentului Facultății
  • Răspunde de planurile de învățământ, de ștatele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar al Departamentului
  • Prezintă membrilor Departamentului periodic un raport privind starea acestuia.
 • Contact: [email protected]

 
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport-Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională ce propune o ofertă educațională interdisciplinară, cu preocupări multiple în domeniul cercetării-dezvoltării, dar și promovarea unui sistem de învățământ în concordanță cu cerințele de pe piața muncii pe plan intern și internațional.

Cadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a învăţa ceva nou, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor, cât şi după finalizarea acestora.

Întrebări privind admiterea?

Universitatea Româno - Americană

Ne propunem să oferim soluții de Educație și Cercetare la un înalt standard de Calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

Campus modern

Impresionant prin mărime, arhitectură, facilități și funcționalitate, servește drept laborator al modelării valorilor profesionale caracteristice studenților URA.

Avantajele noastre

Burse de studii și internshipuri în Europa, America de Nord și Asia

Studenții Universității Româno-Americane pot beneficia de experiențe internaționale atât în cadrul Programului Erasmus +, cât și în baza celor peste 100 de acorduri bilaterale ale Universității Româno-Americane.

Clubul Studenților CS-URA

O echipă de oameni extraordinari, locul unde evenimentul următor din cadrul facultății tale capătă contur – pentru ca tu să te bucuri de el și mediul în care ideile primesc valoare.

Consiliere academică și parteneriatul cu angajatorii

Universitatea dispune de un număr important de parteneriate încheiate cu angajatori din fiecare domeniu de studii, atât pentru a asigura tuturor studenților baze de practică/internshipuri, precum și numeroase locuri de muncă.

0
Facultăți
0
Studenți
0
Cursuri/an oferite de profesori internaționali
0
Țări în care studenții URA studiază
0
Locuri de cazare în campus
0
Programe acreditate

Galerie foto și social media